Avís legal

IDENTIFICACIÓ

Aquest lloc web www.acgp.cat (https://gestiopublicablog.wordpress.com) és titularitat de ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ PÚBLICA, (el titular) amb núm. de RegistreG60871142 i domicili al c/Balmes, 192, Despatx 602, 08006 de Barcelona, Tel.  933196323 i correu-e acgp@acgp.cat

Té per objecte lacreació un espai independent i comú de reflexió, fomentar el debat sobre la millora d’aquests sectors i difondre’n els resultats, tant pel que fa al funcionament de les seves organitzacions com pel que fa al desenvolupament efectiu de les polítiques públiques..

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La Associació  és propietari en exclusiva de tots els continguts del lloc web www.acgp.cat (https://gestiopublicablog.wordpress.com): textos, gràfics, imatges, logotips, arxius de sotfware, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de continguts, el programa d’ordinador per a la seva creació i el seu funcionament; i està totalment prohibida la reproducció total i / o parcial, comunicació pública i emmagatzematge d’aquesta pàgina i de qualsevol altre material i / o element que la integri protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual, sense obtenir el consentiment previ del titular.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’usuari de la pàgina web (en endavant l’usuari) accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada pel Titular en el moment mateix en què l’usuari accedeixi a la pàgina web. La pàgina web pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers. Està prohibit fer un mal ús del servei del lloc web utilitzant-ho per enviar correus no desitjats, insultar, assetjar o infringir la política de privacitat.

El Titular no es fa responsable de les opinions o comentaris dels usuaris, dels errors o omissions, dels continguts del web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través de la mateixa, ni dels danys derivats de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada en base la base de la informació facilitada al lloc web.El Titular no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del web; tampoc és responsable dels danys i perjudicis, que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.El contingut de la pàgina web podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.El Titular es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, també pot limitar i impedir l’accés al continguts de forma temporal o permanent sense avís previ.

SEGURETAT

La informació personal facilitada serà protegida amb els estàndards i la tecnologia del sector. Ja que Internet no és un entorn totalment segur, no es pot garantir la seguretat de qualsevol informació que es transmeti a la web.L’usuari és el responsable de mantenir la confidencialitat de la pròpia contrasenya única i de la informació del seu compte, així com de controlar l’accés a les seves comunicacions electròniques en tot moment

POLITICA DE PRIVACITAT

D’acord amb al que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), volem informar a l’usuari que les dades personals facilitades en aquest lloc web seran tractades pel responsable del tractament,  ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ PÚBLICA, en base al teu consentiment i amb la única finalitat de respondre a la sol·licitud plantejada.

Les dades personals seran conservades durant e temps que estableixi la legislació vigent. No seran cedides ni  està prevista la transferència internacional de dades.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, ha d’adreçar un escrit al responsable del tractament: ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ PÚBLICA, C/ Manresa, 8, 1-1 08003 Barcelona, o per correu-e a l’adreça acgp@acgp.cat

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest Avis Legal  es regeix per la Legislació espanyola, i son competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a conèixer sobre qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació d’aquest Avis Legal. L’usuari, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.