Associació Catalana de Gestió Pública

L’Associació Catalana de Gestió Pública està formada per professionals i estudiosos del sector públic i del sector privat no lucratiu. El seu objectiu és crear un espai independent i comú de reflexió, fomentar el debat sobre la millora d’aquests sectors i difondre’n els resultats, tant pel que fa al funcionament de les seves organitzacions com pel que fa al desenvolupament efectiu de les polítiques públiques. Entre els seus valors principals destaquen doncs la independència i la pluralitat (que no la indiferència o la neutralitat). Troba els seus fonaments en els continguts i les conclusions del Congressos Catalans de Gestió Pública (ICCGP i IICCGP), que són la font per a l’establiment de criteri, l’expressió de posicionament i la definició de projecte de l’ACGP.