Contacte

Pots contactar amb l’Associació pels següents canals:

> Correu electrònic: acgp@acgp.cat

> Linkedin: https://www.linkedin.com/company/associació-catalana-de-gestió-pública

> Twitter: https://twitter.com/gestiopublica

> Facebook: https://www.facebook.com/142042442524258/

La seu de l’ACGP es troba a l’edifici de l’IDEC (UPF), al carrer Balmes 132, (Barcelona), 1a planta, sala 12. Les reunions, sessions de treball i assembles es realitzen en aqeust espai.